דירה בתל-אביב

חלונות הברזל ממשיכים את הקו המיוחד של המעצבים אבירם-קושמיסקי. צלם: עודד סמדר

דירה בתל אביב