בית בתל-אביב

אדריכל: יונתן מונג'ק. צלם: שחר תמיר.

בית בתל אביב