בית במשמרת

פרופיל בלגי ברזל לעולם לא מתיישן. אדריכל: יונתן מונג'ק. צלם: שי אדם.