בית במשמרת

פרופיל בלגי ברזל שמשתלב הכי יפה עם הקו האדריכלי המיוחד. אדריכל: יונתן מונג'ק. צלם: שי אדם.