בית בתל-אביב

המעקות והמדרגות ממשיכים את הקו הנקי של הפרופיל הבלגי. אדריכלית: אסנת ממון.